Polityka prywatności

Indeks

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, które mogą być zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej jest:

  José Ignacio Fernández, C/Españolito, Avilés, Asturia (zwany dalej "DOWÓDCĄ").

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z PROWADZĄCYM pod następującym adresem e-mail: info@sztuczkitechniczne.com

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Aby odpowiedzieć na Państwa prośbę o informacje

  Jeśli poprosisz PROWADZĄCEGO o informacje na temat jego produktów i / lub usług lub jakiegokolwiek innego rodzaju, Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia tego wniosku, w oparciu o uzasadniony interes administratora.

  Wysyłanie biuletynów lub informacji handlowych:

  USŁUGODAWCA będzie wykorzystywał Twoje dane do wysyłania Ci informacji handlowych, na które wyraziłeś świadomą, dobrowolną, konkretną i jednoznaczną zgodę. Zgoda ta stanowi podstawę prawną, która legalizuje przetwarzanie danych, a my dostarczymy Ci jasnych informacji na temat poufności naszej polityki w odniesieniu do przetwarzania zgromadzonych danych, zapewnimy Ci mechanizmy dostępu do tych informacji przed przekazaniem nam Twoich danych oraz, jeśli wyrazisz zgodę, przejdziemy do jej akceptacji poprzez wyraźne pozytywne oświadczenie lub działanie. W każdym przypadku mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i / lub sprzeciwu wobec wysyłania informacji handlowych.

  Kiedy zostawiasz komentarz na blogu

  PROWADZĄCY wykorzystuje Twoje dane do moderowania i publikowania Twojego komentarza z Twoim imieniem i nazwiskiem na blogu. W żadnym wypadku nie będzie publikowany Twój adres e-mail ani adres strony internetowej. Podstawą prawną jest uzasadniony interes USŁUGODAWCY, aby spełnić Twoje żądanie opublikowania komentarza. Jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich danych lub przekażą je nieprawidłowo lub niekompletnie, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa żądanie.

  Jak długo będą przechowywane zebrane dane osobowe?

  Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie istniał wspólny interes w utrzymaniu celu przetwarzania oraz przez okres, w którym może powstać odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz osoby, której dane dotyczą: 6 lat dla ksiąg rachunkowych, faktur itp. na podstawie art. 30 Kodeksu Handlowego, 5 lat dla aktów osobowych bez określonego limitu czasowego (art. 1.964 Kodeksu Cywilnego); 4 lata: art. 1.964 Kodeksu Cywilnego. 66 i następne Ogólnego Kodeksu Podatkowego (podatki itp.). Gdy nie są one już potrzebne do tych celów, są usuwane przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia pseudonimizacji danych lub ich całkowitego zniszczenia.

  Adresy

  Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim poza USŁUGODAWCĄ, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub USŁUGODAWCA zostanie o tym wyraźnie poinformowany. Jako administratorzy mogący mieć dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, USŁUGODAWCA korzysta z usług określonych usługodawców, z którymi również podpisał umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

  Międzynarodowe przelewy bankowe

  SztuczkiTechniczne przetwarza Twoje dane na serwerach w Unii Europejskiej.

  Prawo

  Jako podmiot danych, który przekazał nam swoje dane osobowe, masz prawo do korzystania z następujących praw, które uznajesz zgodnie z zawartymi w nich zasadami ochrony danych: Prawo dostępu do swoich danych osobowych Prawo do żądania KOREKTY niedokładnych danych Prawo do żądania usunięcia swoich danych, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać OGRANICZENIA PRZETWARZANIA Państwa danych. W takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mogą Państwo skorzystać z prawa do ingerencji w przetwarzanie Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać dane z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub w celu realizacji lub obrony ewentualnych roszczeń. W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mogą Państwo zażądać skorzystania z prawa do usunięcia danych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, wysyłając powiadomienie na adres e-mail lub adres pocztowy podany powyżej. Ponadto, w przypadku naruszenia Twoich praw, masz prawo, jako osoba, której dane dotyczą, do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD) pod adresem C / Jorge Juan, 6, 28001 -Madryt lub za pośrednictwem elektronicznej siedziby AEPD.

  Bezpieczeństwo i aktualizacja Państwa danych osobowych

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy, że podjęliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych. Wszystko to w celu uniknięcia zmian, utraty i / lub nieuprawnionego przetwarzania lub dostępu, zgodnie z wymogami prawa, chociaż nie ma absolutnego bezpieczeństwa. Abyśmy mogli aktualizować Państwa dane osobowe, ważne jest, abyście Państwo informowali nas o wszelkich zmianach.

  Poufność

  Informujemy również, że Państwa dane będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością przez wszystkich pracowników zaangażowanych w którykolwiek z etapów przetwarzania. Nie będziemy przekazywać ani ujawniać danych użytkownika stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub użytkownik wyraźnie nas do tego upoważni.

  Połączenia

  Witryna może zawierać linki (odsyłacze lub hiperłącza) do innych stron internetowych poza PROWADZĄCYM, który ich w żaden sposób nie obsługuje ani nie kontroluje. Dlatego też, PROWADZĄCY nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wiarygodność, użyteczność, dokładność i aktualizację treści tych stron internetowych lub ich praktyk w zakresie prywatności.

  Zmiana polityki prywatności

  USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Poufności w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie lub doktrynie Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane co najmniej dziesięć dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z witryny po wprowadzeniu tych zmian oznacza ich akceptację.

  Go up

  a strona wykorzystuje anonimowe, własne pliki cookies analityczne w celu jej prawidłowego funkcjonowania i reklamy. Nasi partnerzy (w tym Google) mogą przechowywać, udostępniać i zarządzać danymi użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych reklam. Użytkownik może zaakceptować, dostosować ustawienia lub cofnąć zgodę tutaj lub na stronie Czytaj więcej